משנת עולם


עידוד ידיעת הש"ס, עילוי נשמות, ופרנסת עמלי התורה

משנת עולם מהו?

לאחרונה התארגן קבוצה גדולה של אברכים יקרים עמלי תורה בירושלים להקצות מזמנם היקר ללימוד משניות באופן שיוכלו לסיים כל הששה סדרי משנה ביום אחד לכשיתבקשו. כעת הם מציעים את עצמם לפעול על פי בקשות של אנשים שירצו לזכות בש"ס כזה מסיבות שונות. בעיקר מיועד החבורה עבור לימוד יארצייט (יום השנה-הזכרה) של נפטרים. לימוד המשנה עבור נשמות אלו שהלכו לעולמם מקובל בכל העדות והחוגים כפעולה כעין חובה על יורשי האדם. כידוע אותיות "משנה" שווים לאלו של "נשמה" וזכות נשגב תיזקף על ידי לימוד זה לנשמה אשר תמיד צמאה ושואפת לזכויות של תורה ומצוות שנעשים עבורה.

בעקרון עדיפות עליונה היא שהצאצאים של הנפטר/ת ילמדו את הלימוד בעצמם (וזה דרך אגב יותר חשוב ממה שיאמרו קדיש או יעברו לפני התיבה). אמנם קיימים מקרים רבים שהמשימה הזו כבדה על המשפחה ומקובל בכל תפוצות ישראל לבקש עזרה מבחוץ, העיקר להשיג את מטרת הלימוד הרצוי. הרבה גדולי ישראל השאירו צוואה לשלם לקבוצה של ת"ח ללמוד לטובת נשמתם.

קיימת אפשרות גם לסיים את המשניות עד סוף השלושים או אפילו (עם הודעה של מספיק זמן) עם סיום השבעה.

פעילותיהם של משנת עולם אינה מוגבלת כמובן לזמנים של עצב ויגון. לעתים יהודי ירצה לתבל דווקא את הזמנים השמחים שלו ולתת לשמחה משפחתית טעם של תורה וצדקה.אם כן אנחנו נמצאים תמיד לצידו, כזכור נארגן שש"ס משניות בשלמותו יילמד עבורו (או לימוד אחר כרצונו) ויקדישו הלימוד של אותו יום במיוחד לזכות הצלחת הנישואין, בר מצוה, חלאקה וכדומה. עוד סיבות אפשריים שיוכלו להביא אדם להנציח ש"ס הם: בעיה רפואית ל"ע, אחד שעובר ניתוח, סגולה לשידוך* או הצלחה בעסקים. יצוין שהחיד"א מזכיר שהגימטריא של פרנסה ושל משנה בדיוק אותו דבר כי מי שעוסק בזה זוכה לזה. כל הלימודים יוקדשו בשביל בקשת התורם הבלעדי בלבד.

 

מי אנחנו?

כמעט כל האברכים הם עמלי התורה הקדושה ב ישיבת מיר המפורסמת המעיינים כל היום בעמקי תורתנו הקדושה ומתקיימים בדוחק ממלגה זעירה. להרבה מהם יש בלע"ה משפחות ברוכות ילדים וכבר מחתנים את ילדיהם. כולם ת"ח בקנה מדה – דבר המאפשר להם לקבל על עצמם משימה זו של לימוד המשניות בהבנה בזמן מוגבל.

הארגון הוקם ומתנהל על ידי רבנים חשובים שליט"א שהם בעצמם מוותיקי תלמידי הישיבה ולומדים בצוותא עם אחד מבחירי המנהלים של הישיבה. כל עניני האירגון מתנהלי ע"פ הכוונה ישירה של הרה"ג י.א. סילבר שליט"א מחבר ספרי "משפטי השלום" "שערי משפט" ו"בנין בית נאמן" ועוד, שגם לו יש יד בהקמת הארגון. גם הוא לומד עשרות שנים בישיבה ויש לו זמני קבלת קהל כל יום. הרב סילבר מכיר אישי את כל האברכים שנבחרו אחד אחד ועוקב בקפדנות אחרי פעילות החבורה לפקח שאכן המשימה מתקיימת במלואה והש"ס נלמדת ביום המבוקש על הצד היותר טוב.

 

פעילויות נוספות של הארגון

כרגע משנת עולם מתרכזים בעיקר בלימוד המשניות אבל פתוחים הם גם להזמנות שונות שיתבקשו מהם וכבר מציעים לימוד ש"ס בבלי במשך השנה (אולי אפילו עד השלושים) וכן למי שחילק את הלימוד בין קרוביו ונשאר תקוע עם כמה מסכתות בודדים, נשמח ללמוד מסכתות נפרדות של גמרא או משניות כפי המבוקש. פרטים על כך ניתן לקבל מהמשרד.

מי מרויח?

אין ספק שהלימוד מטיב מאד עם הנשמות הנמצאות כעת בעולם האמת וששים ושמחים שעלה בגורלם לזכות בדורון כזה שת"ח על רמה לומדים לזכותם.

אין צורך להעלות על נס גודל הזכות של התורם בהחזקת התורה בכל מקרה, דבר הראוי לשבח בפני עצמו, אמנם כאן בנוסף לזה ייהנו תלמידי חכמים ממלגה מוגדלת ובכך יקל מעליהם עולם הכבד לכלכל משפחותיהם, ומה עוד שבזה מניעים אותם לעלות יותר בלימודם בידיעת וזכירת התורה ובתוספת שעות לימוד ע"י פרויקט זה.

 

מחירים

ש"ס משניות ביום אחד – 1,100$

אמירת קדיש חד פעמי – 18$

אמירת קדיש בכותל המערבי- 100$

ש"ס בבלי במשך שנה - 10,500$

קיימים הנחות עבור הזמנות מוכפלות

כאמור מחירים אלו הם עבור לימוד לזכות המנציח הבלעדי בלבד.

 

תרומות

להזמנות ולכל שאלה או בירור נא להתקשר:(1)718-705-8696 [דוברי אנגלית] (חוץ לשעות משרד נא להשאיר הודעה 24 שעות ביממה.) בארץ ישראל [לדוברי עברית] – 0737-274400 [באין מענה ניתן להשאיר הודעה]

דואר: ת.ד. 50155 ירושלים

דואר אלקטרוני: info@mishnasolam.org


משנה [עם הכולל] בגמטריא זווג הגון בקרוב

עוד גימטריות: והנה זרע בן = משנה

בר ולחם ומזון = משנה

צדקה לפני ה' = משנה

כחצים ביד גבור = משנה

יעמדו לפני המלך = משנה